Euskaldunen lan-poltsa

Formularioa bete eta bidali:
IZEN-ABIZENAK *
NAN ZK *
JAIOTZE DATA *
HERRIA *


TELEFONOA *
POSTA ELEKTRONIKOA *
EUSKERA MAILA *
EUSKERA TITULUA *
AUTOA

IKASKETAK
IZENA EMON GURA
AURREKO GALDERAN PARTIKULARRAK EDO BESTE BATZUK AUKERAK HAUTATU BADITUZU, AZALDU MESEDEZ ZURE ERANTZUNA
NON


NOIZOHARRAK
LAN ESPERIENTZIA SARTU (lanpostuari jagokozan arloko lanak bakarrik jaso behar dira) *

Nire datuak Arrieta, Fruiz eta Gamiz-Fikako Udalen esku ipinten dodaz “Euskaldunen lan-poltsa” ekimenaren helburuak beteteko erabil daitezan.
Aitortzen dot egiazkoak dirala orri honetan eta erantsitako curriculumean agertzen diran datu guztiak.

2/2004 legean eta Datu pertsonalen babeserako 15/1999 lege organikoan agertzen den moduan, luzatu dizkiguzun datu pertsonalak erabiliak izango direla eta dagokion udalak baimendutako fitxategi automatizatuetan sartuko  direla adierazi nahi dizugu. Fitxategi hauek Datuen babeserako Euskal Agentziaren barneko DBEOan erregistratuko dira, bere helburua, bere konpetentzien barne dauden udal gestioak egitea izango delarik. Datuak egokia den babesa edukiko  dute, soilik legeak baimentzen dituen kasuetan zesioak egingo dira.

  • Euskaldunen lan-poltsa

Informazioa

Lan-poltsaren helburua herrietako zerrendak osatzea da interesdunen esku jartzeko.

Kontratazioak interesdunak eta lan-poltsaren partaideen ardurapean egongo dira, udalek bitartekaritza lana baino ez dabe egingo.

Lan-poltsa urte osoan zabalik egongo da, baina udako lan-eskaintzetarako apirilaren 24ra arteko izen-emoteak kontuan hartuko dira.

Izen emotea udaletako Webguneen bidez egin behar da, eta horretarako jagokozan datu guztiak bete behar dira formularioan.