Tokiko Agenda 21

2007ko abenduaren 14an onartu zen TOKI AGENDA 21 prozesuaren esparruan eraikitako jasangarritasunerako Toki Ekintza Plana. Plan horrek biltzen ditu datozen lau urteotan (2008-2012) garatu nahi diren hainbat estrategia, jarduera programa eta ekintza zehatz; horien guztien helburua da Gamiz-Fikan jasangarritasunerako toki garapenerantz urratsak ematea.

TOKI EKINTZA PLANAK 47 ekintza ditu jasota, 24 programatan kokatuta, eta hori guztiori ondorengo estrategia ildo hauetan bilduta:

  • Eskualde-ekintza jasangarria
  • Ondasun Naturalak
  • Kontsumo eta bizimodu arduratsua
  • Hirigintza planifikazioa eta diseinua
  • Mugikortasuna hobetu eta trafikoa gutxitu
  • Osasunerako toki ekintza
  • Toki ekonomia bizi era jasangarria
  • Berdintasun eta justizia soziala
  • Jasangarritasuneranzko udal kudeaketa
  • Udalsarea 21